razem tworzymy sukces

Fumigacja
co to jest?

Co to jest Fumigacja

Fumigacja to proces, polegający na eliminowaniu organizmów żywych.  Chodzi o szkodniki, które drążą kanaliki w drewnianym materiale i zagnieżdżają się w nim. W przypadku palet transportowych powstaje ryzyko przenoszenia organizmów do innych rejonów świata, co może być niebezpieczne dla tamtejszego ekosystemu. 

W takim razie, jak proces fumigacji pomaga pozbyć się szkodników? Ostatni rok pokazał, jak niebezpieczne może być zagrożenie epidemiologiczne, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę przed przenoszeniem chorób za pomocą owadów w transporcie międzynarodowym. Proces fumigacji jest regulowany poprzez ogólne przepisy importowo-eksportowe.

Na czym polega fumigacja? Polega ona na suszeniu drewna w temperaturze 56°C przez 30 minut, a także na odkażaniu gazem ciężkim (związek, który po rozpyleniu nie unosi się w powietrzu, lecz opada ku ziemi). Gaz przenika przez szczeliny w drewnie i pozbywa się wszelkich organizmów żywych.

Fumigacja - Eksportowa / Sanitarna

Eksterminowanie organizmów żywych w transporcie międzynarodowym, czyli proces fumigacji, nazywany jest czasem jako: fumigacja eksportowa, międzynarodowa, czy też sanitarna. Nazwy te dotyczą tego samego procesu  wysuszania drewna, w celu eliminacji szkodników. 

Fumigacja kiedy jest konieczna?

Proces eliminowania szkodników z elementów drewnianych np. palet transportowych jest konieczny nie tylko w przypadku wykorzystywania palet w transporcie międzynarodowym. Fumigacja palet oraz opakowań drewnianych jest wymagana także, gdy używamy ich do przechowywania, bądź transportowania produktów konsumpcyjnych. 

Należy pamiętać, że proces fumigacji w przypadku transportu międzynarodowego jest konieczny, ponieważ jest podstawowym warunkiem przejścia transportu przez odprawę celną na granicy. Fumigacja wymagana jest przy transporcie międzynarodowym poza Unię Europejską, a dodatkowo między niektórymi krajami członkowskimi.

Poprawne oznaczenia po fumigacji

Na elementy drewniane, po procesie fumigacji nanosi się specjalne logo IPPC, takie jak poniżej.

Poprawne oznakowanie po Fumigacji
XX określa kod ISO
000 numer nadany przez Krajową Organizację Ochrony Roślin
YY oznacza informacje na temat sposobu zabezpieczenia drewna i może przedstawiać się w następujący sposób:
DB (z ang. debarked) – drewno zostało poddane mechanicznej obróbce usuwającej pozostałości kory drzewnej.
MB (z ang. methly bromide) – drewno zostało odkażone poprzez gazowanie bromkiem metylu.
HT (z ang. heat treatment) – drewno, które zostało użyte do budowy opakowania zostało wysuszone komorowo w wysokiej, ściśle określonej temperaturze przez odpowiedni czas.
Symbol IPPC / ISPM 15 - fumigacja
Wilgotność drewna po Fumigacji
Drewno palet po suszeniu ma wilgotność na poziomie 22%

Standard ISPM 15

Prace fumigacyjne wykonywane są pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych ISPM numer 15 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC (w skrócie oznaczonym jako IPPC ISPM 15:2009).

Przeprowadzając proces fumigacji, konieczne jest by drewno używane do transportu międzynarodowego, spełniało standardy ISPM 15.

Standard ISPM 15 stosowany jest w krajach nienależących do Unii Europejskiej. Opisuje on sposób obróbki opakowań drewnianych, gwarantujący likwidację wszystkich potencjalnie szkodliwych organizmów.

Czym są palety fitosanitarne?

Palety fitosanitarne, występować mogą w różnych wymiarach. Nazwa „fitosanitarne” oznacza, że paleta została poddana obróbce termicznej zgodnie z normami IPPC ISPM 15:2009. Często bywają też określane mianem – palety IPPC. Palety fitosanitarne, są to palety poddane obróbce Fumigacji.

Komora suszarnicza - Fumigacja (1)
Komora suszarnicza

Spis treści

Jako firma specjalizująca się w profesjonalnej naprawie europalet na licencji wydanej przez Rail Cargo Austria AG – UIC. Możemy pomóc zoptymalizować koszty logistyczne w Twojej firmie, nawet o 60%.