FOBAS | FAQ

Strona „FAQ” zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące palet drewnianych oraz całej branży transportowej. Na często pojawiające się pytania naszych klientów staramy się odpowiadać w zwięzły ale treściwy sposób. Mamy nadzieje, że poniższe odpowiedzi pomogą w szybki i przyjemny sposób odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie transportu palet

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, skorzystaj z wyszukiwarki lub czatu w prawym dolnym rogu. Nasz doradca z przyjemnością, pomoże znaleźć odpowiedź  na Twoje pytanie.

Pierwsza i najważniejsza cecha rozpoznawcza EUROPALETY to znak EUR w owalu lub znak EPAL w owalu na prawym wsporniku. Bez tych oznaczeń na prawym wsporniku w ogóle nie rozpatrujemy palety jako „EURopalety”. Kolejne cechy europalety, to klamra kontrolna (dla nowych europalet) na środkowym wsporniku, licencjonowane (oznaczone literami) gwoździe montażowe w układzie świadczącym o maszynowym montażu palet, oraz wysokiej jakości ostrokrawężne elementy drewniane, a do tego właściwe obróbki palety, czyli ścięcia wszystkich czterech narożników oraz fazowanie górnych krawędzi dolnych desek i oczywiście wilgotność nie przekraczająca 22%.

Przeczytaj więcej o europalecie

To potoczne sformułowanie oznacza w zasadzie obróbkę fitosanitarną, czyli proces wygrzewania drewna mający na celu eliminację wszelkich żywych organizmów mogących je zamieszkiwać, a przez to wykluczenie ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania w opakowaniach. Od 2010 roku wszystkie nowo produkowane europalety obowiązkowo przechodzą taką obróbkę, a poświadczeniem przejścia tego procesu jest charakterystyczne oznakowanie IPPC z logo przypominającym kłos. 

Przeczytaj więcej o fumigacji

Wilgotność europalet zgodnie z normami nie powinna przekraczać 22%. Taka wilgotność ma w pierwszej kolejności wpływ na ich wagę i wytrzymałość, a poza tym zapewnia właściwą odporność na czynniki biotyczne mogące przenosić się z paletami oraz powodować ich korozję biologiczną.

Standardowa naczepa o długości 13.6 m i szerokości 2,45 pomieścić może 34 europalety, jednak jest duże ryzyko, że nie zamkniemy naczepy. Najczęściej ładuje się po 11 europalet w 3 rzędach, czyli 33 europalety.

Waga europalety to około 25 kg. Dzięki restrykcyjnym wymogom dotyczącym produkcji europalet, taka waga jest powtarzalna i można łatwiej obliczyć wagę ładunku. Należy pamiętać o wadze europalety w magazynach wysokiego składowania. 

Wysokość europalety to dokładnie 144mm z odchyłką +9mm i -0mm, z tym, że w miejscu środkowej płozy odchyłka została dostosowana do realiów składowania w wysokich stosach i wynosi +8mm i -1mm. Wartości te są określone w Kodeksie UIC 435-2.
Napraw europalet mogą dokonywać jedynie podmioty posiadające właściwą licencję nadaną przez UIC lub EPAL. Proces naprawy europalety zaczyna się od segregacji i oceny stanu technicznego europalet. Następnie wymienia się uszkodzone elementy drewniane – tylko i wyłącznie na nowe z użyciem nowych elementów złącznych! W ramach naprawy można też dokonać niezbędnych korekt obróbek europalety i pozycjonowania przemieszczonych w trakcie użytkowania elementów. Obowiązkowo europaleta jest też oczyszczana z wszelkich ciał obcych dających się usunąć, a utrudniających jej użytkowanie, czy identyfikację. Wymienione skrajne wsporniki otrzymują oznakowanie zgodne z licencją firmy naprawczej tj. znaki UIC z punktem i EUR z punktem (gdy firma posiada licuję UIC) lub znaki EPAL z punktem (gdy firma posiada licencję EPAL). Obowiązkowo każda naprawa europalety zakończona jest wbiciem na środkowym wsporniku tzw. „gwoździa naprawczego” z numerem licencji firmy naprawiającej.
 
 

Choć brzmi skomplikowanie, LDM to po prostu jednostka określająca metr ładunkowy np. naczepy lub innego środka transportu.  Standardowo przyjmuje się, że 1 LDM = 2,4 m2. Dla zobrazowania warto pamiętać, że standardowa naczepa ma szerokość również 2,4m.

Używane europalety zazwyczaj dzieli się na dwa gatunki: I gatunek – palety jasne w dobrym stanie (czyste, suche bez uszkodzeń) oraz II gatunek – palety ciemne o kolorze szarym wynikającym z naturalnego procesu szarzenia (utlenianie niektórych substancji pod wpływem światła słonecznego) oraz z dopuszczalnymi uszkodzeniami.

Do produkcji i napraw europalet stosowane są gwoździe pierścieniowe o podwyższonym standardzie – obowiązkowo licencjonowane z oznaczeniami literowymi na łebkach. Przed dopuszczeniem do stosowania i udzieleniem licencji badane są standardy zachowania wymiarów i jakości gwoździ oraz wytrzymałość tworzonych połączeń. Wszystkie te wymogi określa Kodeks UIC 435-2. Ciekawostką jest, że w jednej europalecie wymagana ilość gwoździ to minimum 78 sztuk!

Palety bez oznaczeń, tzw. palety przemysłowe, można stosować. Należy pamiętać jednak o wielu ograniczeniach. Takich palet nie można stosować w magazynach wysokiego składowania. Dodatkowo nie można wykorzystywać ich w transporcie leków, żywności, czy w transporcie międzynarodowym.

Nośność statyczna, to maksymalne obciążenie palety pozostającej w bezruchu na płaskim stabilnym podłożu. Kodeks UIC 435-2 przyjmuje, że europaleta oparta na płaskim, poziomym oraz twardym podłożu oraz jeśli obciążenie jest poziome i rozłożone równomiernie na całej powierzchni palety – wytrzymuje maksymalne obciążenie 4000kg.

Nośność dynamiczna palety to maksymalne bezpieczne obciążenie palety podczas jej transportu, np. wózkiem widłowym.  Europaleta została tak zaprojektowana, aby podczas przemieszczania na widłach podnośników lub podczas spiętrzania na na regałach wytrzymać obciążenia o wartości do 1500kg – przy założeniu, że ładunek jest rozmieszczony równomiernie na powierzchni palety.