razem tworzymy sukces

informacje o
EUROPALECIE

Historia powstania europalety?

Historia Europalety swój początek ma w roku 1950, stworzona została po raz pierwszy przez Szwecki koncern BT industries. Z założenia miała być paletą uniwersalną, umożliwiając transport wszystkimi rodzajami wózków widłowych. Najbardziej rozpowszechniona została w Europie. To pierwsza teoria opisana m.in. w Wikipedii.

Kolejną wersją mniej popularną jest stworzenie pierwszej palety EUR, przez braci Svensson. Gyllsjö Träindustri zostało założone w 1946 roku przez braci Ivara i Tore Svenssonów, a później dołączył do nich również Maj Svensson.
Na początek produkowali skrzynki na owoce i warzywa. Pod koniec lat czterdziestych Gyllsjö wraz z SJ opracowali, tak zwaną paletę SJ, która na spotkaniu w Paryżu we wczesnych latach pięćdziesiątych z Międzynarodową Unią Kolejową (UIC), paleta SJ została przyjęta jako europejski standard, a później nazwano ją paletą EUR. 

Jak rozpoznać europaletę?

Europaleta, po czym ją rozpoznać? Jako produkt wysokiej jakości, europaleta posiada oznaczenia oraz wymogi ułatwiające jej rozpoznanie od innych palet przemysłowych:

Jednym z najważniejszych oznaczeń jest znak EPAL w owalu na prawym i lewym wsporniku od sierpnia 2013 r. Znak UIC na lewym wsporniku i EUR na prawym wsporniku w przypadku licencjonowania przez organizacje UIC. Wymogiem jest również oznaczenie na środkowym wsporniku zawierające numer licencji producenta palet oraz rok i miesiąc ich produkcji (NNN-R-MM). Dodatkowym oznaczeniem jest znak obróbki termicznej ISPM15. Naprawione europalety spełniające normy, rozpoznamy po wbitym gwoździu naprawczym z widocznym numerem licencji.

Oznakowania EPAL w owalu na lewym i prawym wsporniku narożnym (od 08/2013 r.)

Rozpoznać europaletę możemy też dzięki jednemu z wymogów, chodzi o dokładny wymiar palety 800x1200x144mm. Wymiar ten jest stosowany na całym świecie, jako jednostka ładunkowa.

Kolejną cechą charakterystyczną są narożniki ścięte pod skosem. Europaleta według Stowarzyszenia palet, musi być wykonana z 11 desek z drewna wysokiej jakości, jedynie 9 wsporników może być z drewna rozdrobionego, bądź litego. Europaleta wykonana zgodnie z regulaminem technicznym, posiada 78 gwoździ.

Nośność europalety

Jedna z ważniejszych kwestii to maksymalna nośność palety euro, a więc ile najwięcej kilogramów naszego produktu udźwignie paleta. Ignorowanie tych wartości może okazać się bardzo kosztowe finansowo, czasowo, a nawet niebezpieczne. Przekroczenie maksymalnej wagi dynamicznej może doprowadzić do pęknięcia palety, w przypadku przekroczenia nośności statycznej możemy doprowadzić do nadmiernego wygięcia, co uniemożliwi podniesienie wózkiem widłowym. W przypadku magazynowania regałowego pamiętajmy, że przekraczanie dopuszczalnego obciążenia może skutkować nawet zsunięciem się palety z regału. Prócz kosztów, możemy stworzyć nawet zagrożenie życia. 

Nośność dynamiczna europalety

Co to jest nośność dynamiczna? Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o dopuszczane obciążenie na palecie podczas jej transportu. Dokładniej chodzi o transport palety wózkiem widłowym bądź też „paleciakiem” najczęściej stosowanym na magazynach. Dla europalety maksymalna nośność dynamiczna to: od 1000 do 1500 kg.

Nośność dynamiczna europalety_ max 4000kg UIC

Nośność statyczna europalety

Kolejną ważną wartością jest nośność statyczna.  W tym przypadku chodzi o maksymalne obciążenie palety, gdy ta służy tylko jako nośnik dla produktów. Przykład: na palecie z ułożonymi karmami dla zwierząt, ustawiamy kolejną paletę. Maksymalna nośność statyczna znajdującej się na samym dole palety euro, zgodnie z obowiązującymi dokumentami normalizującymi to 4000 kg. 

Nośność statyczna europalety_ max 4000kg UIC

Waga europalety

Waga europalety–  jako produkt najwyższej jakości, musi spełniać kryteria normy europejskiej dotyczące wagi. Waga nie jest podana z dokładnością co do grama, jednak powinna oscylować w wadze 25 kg. Patrząc na fakt, że palety przemysłowe o tych samych wymiarach wahają się nawet o 10 kg, to uzyskanie wartości blisko 25 kg jest możliwe, tylko stosując dokładne wymogi podczas produkcji, dotyczące wymiarów, rodzaju drewna oraz wilgotności drewna. 

Nowe europalety, nie mogą przekraczać wilgotności drewna powyżej 22%, od dnia 1 stycznia 2010 roku, palety euro obowiązkowo są poddane obróbce termicznej ISMP15, potwierdzoną znakiem IPPC. Takie palety, inaczej nazywane są jako: fumigowane lub fitosanitarne. Proces wysuszania drewna do produkcji europalet jest bardzo ważny przy transporcie międzynarodowym. Proces ten ma na celu likwidacje wszystkich organizmów, które mogłyby zaszkodzić w ekosystemie obcych państw, do których palety są transportowane. Ważniejszą wartością jednak jest nośność palety, przy wadze 25 kg, powinna wynosić od 1000 kg do 1500 kg.

Wymiary europalety

Długość 800 mm
Szerokość 1200 mm
Wysokość 144 mm
jakie wymiary ma europaleta
Wymiary europalety

Jakie wymiary ma Europaleta? Dokładny wymiar palety to 800x1200x144 mm. Producenci europalet muszą z dużą dokładnością przygotowywać poszczególne elementy palety. Standaryzacja elementów palety euro określona jest w Karcie UIC 435

Obsługa europalety

Europaleta posiada cztery wejścia, dodatkowo dwustronnie fazowane deski dolne. Takie rozwiązanie podnośni efektywną obsługę od produkcji, poprzez magazynowanie i kończąc na transporcie. Rozwiązanie to wpływa na sprawny proces w całym łańcuchu dostaw. Certyfikowane Europalety kompatybilne są, ze wszystkimi wózkami paletowymi, oraz powszechnie stosowanymi nośnikami ładunku. 

Wizualizacja wejść europalety

Konstrukcja europalety

Rozkład elementów złączonych zgodnie z UIC 435-2. Elementy konstrukcyjne europalety muszą być dobrane w taki sposób, aby wraz z tolerancjami nie przekroczyć wymiarów całej palety. 

Spis elementów europalety

Lista części europalety:

Spis elementów europalety

Spis treści

Jako firma specjalizująca się w profesjonalnej naprawie europalet na licencji wydanej przez Rail Cargo Austria AG – UIC. Możemy pomóc zoptymalizować koszty logistyczne w Twojej firmie, nawet o 60%.