Recykling w branży
europalet

Recykling palet drewnianych

Recykling jest ważnym aspektem otaczającego nas świata, jest też nieodłączną częścią przemysłu palet drewnianych. Mogłoby się wydawać, że przemysł drzewny nie potrzebuje segregacji, bo to tylko drewno. Jednakże dnia 27.09.2001 roku, zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska, według którego poddawanie europalet recyklingowi oraz naprawie jest obowiązkowe i klasyfikuje się jako odpad z kodem 15 01 03 (czyli opakowanie z drewna). Recykling europalet dzieli się na dwie możliwości, mogą być poddane naprawie, jeśli palety nie spełniają warunków naprawy, trzeba je zdemontować. Jednak najpierw trzeba sklasyfikować paletę według karty oceny palet, o których możesz dowiedzieć się więcej w tym artykule.

Klasyfikację można podzielić na:

  • zużycie palety i prawidłowości jej elementów
  • uszczerbień, zagrzybień i nieprawidłowych oznaczeń
 

Paleta z wadami niedopuszczalnymi musi zostać naprawiona, jeśli jest to możliwe, w innym przypadku trzeba ją poddać utylizacji. Warto też wiedzieć, że każda paleta po prawidłowej naprawie powinna mieć na środkowym wsporniku wbity gwóźdź z numerem licencji.

Jak wygląda recykling europalet?

Zakłada się, że jest to naprawa, która polega na usunięciu wadliwych elementów. Certyfikowane firmy zajmujące się kompleksową naprawą europalet posiadają specjalne stoły produkcyjne dzięki którym, mogą wykonać usługę w wysokim standardzie. W momencie, kiedy paleta musi zostać zutylizowana, dochodzi do zdemontowania uszkodzonych elementów palety, po czym następuje segregacja na odpady drewniane i metalowe.

Odpady drewniane charakteryzują się głównie tym, że są to elementy palet dzielone na takie, które można wykorzystać przy naprawie innej palety i takie, które trzeba poddać utylizacji.

Odpadów metalowych, zaliczają się do nich głównie gwoździe, które są zbierane do specjalnie oznakowanych pojemników.

Czy recykling palet się opłaca?

Kiedy przychodzi czas na renowacje europalety, przedsiębiorca jest zobowiązany oddać paletę do firmy, która posiada odpowiedni certyfikat UIC/EPAL. Każda zmiana musi być odpowiednia z regulacjami zawartymi w Kodeksie UIC 435, dzięki temu przedsiębiorca, który nabywa paletę prosto z naprawy, ma pewność o jej prawidłowości.

Poza standardem napraw europalet, istnieją również inne aspekty, dlaczego recykling się opłaca. W momencie oddania palety do naprawy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku na rzecz ochrony środowiska.

Warto jednak wspomnieć, że palety, które nie podlegają standardowi UIC/EPAL, powinny również zostać naprawione i sprzedane na rynek wtórny.

BDO, czyli Obowiązkowa Rejestracja Odpadów

Firmy zajmujące się recyklingiem europalet są zobowiązane do posiadania numeru BDO i składania sprawozdań dotyczących ewidencji odpadów. Warto zaznaczyć, że obowiązek jest także nałożony na jednoosobowe działalności gospodarcze. Często są zadawane pytania, czym jest BDO.

BDO jest to rejestr, który gromadzi informacje o odpadach i ma zapewniać elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych(...)

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

- wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
- wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Spis treści

Jako firma specjalizująca się w profesjonalnej naprawie europalet na licencji wydanej przez Rail Cargo Austria AG – UIC. Możemy pomóc zoptymalizować koszty logistyczne w Twojej firmie, nawet o 60%.