Regały magazynowe Dynamiczne

Wybór regałów paletowych to ważna decyzja dla każdego przedsiębiorcy. Dlatego pokażemy, na co warto zwrócić swoją uwagę. Na początku konieczne jest sprawdzenie, czy w dokumentach zostały podane wszystkie niezbędne informacje jak nazwa producenta. Dane, które szczególnie powinny interesować przedsiębiorstwa to, jakie obciążenie można stosować na danej konstrukcji oraz czy regał zawiera informację o wynikach przeprowadzonych badań, które dopuściły go do sprzedaży. Ostatnim ważnym elementem jest instrukcja montażu oraz zasady prawidłowego użytkowania regałów. Dzięki tym kilku elementom można sprawić, że użytkowanie regałów będzie bezpieczne oraz wydajne.  

W magazynowaniu wyróżniamy kilka rodzajów regałów dynamicznych, które idealnie odnajdują swoje miejsce na każdej hali. Zaczynając, opiszemy kolejnych kilka rodzajów regałów magazynowych.

Rodzaje regałów dynamicznych

Skupimy swoją uwagę na te rodzaje regałów, które są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Regały dynamiczne, to inaczej regały ruchome. To, co je wyróżnia od regałów statycznych, to element jezdny, dzięki któremu mogą poruszać się po szynach. Dodatkowo występują rodzaje regałów wykorzystujące siłę grawitacyjną do transportowania towarów na specjalnych rolkach. Warto jednak pamiętać o tym, że każdy producent może mieć inne nazewnictwo regałów w swojej ofercie. 

Regały przesuwne

Zwane inaczej regałami jezdnymi, ze względu na to, że poruszają się po szynach. Zaletą tego regału jest to, że ten system pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni hali magazynowej, dzięki mobilnym platformom. Regały przesuwne sprawiają, że dostęp do towarów jest łatwy oraz swobodny. W momencie, kiedy chcemy dostać się do towaru, przesuwamy alejkę za pomocą automatycznego panelu, co sprawia, że operator wózka widłowego ma możliwość wjechania w powstałą alejkę. Jednakże montaż tego systemu jest kosztowny, a załadowanie czy wyładowanie towaru trwa dłużej. Regały przesuwne wykorzystują system rotacji FiFo (ang. First in, First out).

Regały wjezdne

Konstrukcja składająca się z korytarzy, przez które przemieszczają się wyłącznie wózki widłowe. Regały te są rozdzielane na dwa systemy. Drive-in, czyli LiFo (ang. Last in, First out) lub Drive-through inaczej FiFo (ang. First in, First out). Regały wjezdne pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Wyróżniają się brakiem możliwości awarii, poprzez brak elementów jezdnych. Wadą takiego rozwiązania jest przede wszystkim brak swobodnego dostępu do towaru oraz skomplikowany montaż.

Regały przepływowe

Swoje zastosowanie znajdują na granicy dwóch stref – załadowczej oraz odbiorczej. Towar pakowany jest z jednej strony, następnie jest transportowany rolkami siłą grawitacji do miejsca odbioru. Regały te są idealnym rozwiązaniem do przepływu towarów z krótką datą przydatności, dlatego też stosuje się zasadę FiFo (ang. First in, First out). Sporym minusem tej konstrukcji jest możliwość awarii oraz wysoka cena.

Systemy regałów FiFo czy LiFo?

Systemy regałów paletowych wykorzystują dwie zasady rotacji towarów, są to FiFo i LiFo. 

Zasada FiFo wykorzystuje bieżnię rolkową oraz siłę grawitacji, do przesuwania towarów ze strefy załadunkowej do rozładunkowej. W przypadku LiFo nie występuje podział na strefy. Załadunek i rozładunek wykorzystuje ten sam obszar.

FiFo oraz LiFo znajduje swoje wykorzystanie np. w chłodniach lub magazynach z towarami o krótkiej dacie przydatności. Ich wspólną cechą jest to, że są one rozwiązaniem innowacyjnym, przez co maksymalizują wydajność magazynu.

Przeglądy regałów magazynowych

Niezbędnym elementem poprawnie działających regałów magazynowych, jest regularnie odbywający się przegląd techniczny. Polskie prawo oraz nowelizacja europejska nakłada na przedsiębiorców obowiązek przeprowadzania inspekcji min. Raz na 12 miesięcy. Nie dotrzymywanie terminów przeglądów, może generować dodatkowe koszty z urzędów kontrolujących. Producenci regałów magazynowych, w swoich umowach często zawierają warunek przeprowadzania przeglądu co najmniej raz w roku. Kolejnym ważnym argumentem do przeprowadzania regularnych kontroli hali magazynowych, jest możliwość otrzymania odszkodowania w momencie, kiedy dojdzie do niespodziewanego wypadku. Dla bezpieczeństwa pracowników warto zadbać o kontrolę regałów, aby jak najszybciej wyeliminować zagrożenie.

Spis treści

Jako firma specjalizująca się w profesjonalnej naprawie europalet na licencji wydanej przez Rail Cargo Austria AG – UIC. Możemy pomóc zoptymalizować koszty logistyczne w Twojej firmie, nawet o 60%.