Składowanie palet
drewnianych

Składowanie palet drewnianych

Z uwagi na aktualną porę roku, pojawia się problem, jak w poprawny sposób magazynować lub składować palety drewniane. Wpływ warunków atmosferycznych takich jak deszcz czy śnieg na palety drewniane jest niekorzystny. Palety certyfikowane, mimo przejścia przez proces obróbki fitosanitarnej, również nie są chronione przed pleśnią czy sinizną. Pytanie, jak poprawnie składować palety nie powinno dziwić, bo odpowiedź na to pytanie pozwoli na wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie nośników.

Jak magazynować palety drewniane?

Z uwagi na materiał, jakim jest drewno, palety najlepiej magazynować w suchym, ale jednocześnie przewiewnym miejscu.  Wbrew pozorom nie musimy za wszelką cenę składować palet w magazynach zamkniętych. W zimę większość magazynów jest ogrzewana z uwagi na pracowników. Palety drewniane powinny posiadać wilgotność drewna w okolicy 22%, co oznacza, że zbyt wilgotne i ciepłe pomieszczenie może przyczynić się do rozwoju pleśni. Najbardziej polecanym przez nas miejscem magazynowania palet są różnego rodzaju wiaty z utwardzonym i suchym podłożem. Zadaszenie chroni palety przed bezpośrednim wpływem deszczu czy śniegu, jednocześnie zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza. Jako przedsiębiorstwo zajmujące się naprawą palet, oferujemy klientom również usługę magazynowania i transportu palet w odpowiednich warunkach.

Składowanie palet dopuszczalna wysokość

Stos palet dopuszczalna wysokość

Często pojawia się pytanie dotyczące składowania palet. Jaka jest dopuszczalna wysokość stosu palet? Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nie regulują dokładnie tej kwestii. Pojawia się jedynie kilka ważnych wskazówek dotyczących układania stosu palet i ich składowania. 

§ 72.1. Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić: 1) stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań; 2) wiązanie między warstwami; 3) układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów

Składowanie uszkodzonych palet

składowanie uszkodzonych palet

Wiemy już, że palety drewniane dla dobrej kondycji potrzebują trochę suchego i przewiewnego miejsca. W przypadku palet uszkodzonych firmy zazwyczaj szukają miejsca, żeby nie robiły bałaganu i nie zabierały niepotrzebnie powierzchni magazynowej. Zachęcamy do unikania takiego składowania palet uszkodzonych jak w przypadku powyższego zdjęcia. Palety uszkodzone nie są skazane na utylizację, takie firmy jak nasza z odpowiednią licencją oferuje naprawę palet, które odzyskują pełne właściwości palety certyfikowanej. W przypadku długotrwałego narażenia na deszcz i śnieg palety są w gorszym stanie i naprawa wymaga większych nakładów pracy. Dodatkowo palety po naprawieniu będą wyglądać mniej estetycznie. 

Spis treści

Jako firma specjalizująca się w profesjonalnej naprawie europalet na licencji wydanej przez Rail Cargo Austria AG – UIC. Możemy pomóc zoptymalizować koszty logistyczne w Twojej firmie, nawet o 60%.