razem tworzymy sukces

Transport intermodalny
Wyzwanie xxi WIEKU

Czytasz właśnie ostatni artykuł z tej serii transportu, jednak już niedługo kolejne ciekawe artykuły ze świata logistyki i magazynowania. 

Co oznacza transport intermodalny?

Najprostsza definicja:
Transport Intermodalny to transport ładunku w tej samej jednostce ładunkowej przy użyciu różnych środków transportu.

Dokładniej transport intermodalny to jedna z technologii transportu. Tak jak w powyższej definicji zostało to ujęte, transport intermodalny wyróżnia się tym, że ładunek musi być w całym procesie logistycznym tą samą jednostką ładunkową. Dzięki takiemu rozwiązaniu ładunek nie jest przepakowywany a jedynie zamieniony środek transportu, za pomocą odpowiednio wyposażonych portów, które w branży określone są jako: Intermodalny terminal przeładunkowy. Najczęściej stosowaną jednostką w transporcie intermodalnym są kontenery ISO 20′ i 40′, ich dokładny opis znajdziesz w artykule o transporcie morskim.

W praktyce transport intermodalny jest dużo bardziej złożony, ponieważ polega on na pracy zespołowej formalnie niezależnych firm, co jest dużym wyzwaniem. Możemy spotkać się z głosami w branży transportowej w tematach związanych z transportem intermodalnym, że Polska aspiruje do tego, by zostać „Hubem”. Szczególnie temat o nowym jedwabnym szlaku, o którym słyszymy od ponad 10 lat, jest dużym wyzwaniem dla Polskiej infrastruktury transportowej. Już dziś, warto się zastanowić jak zwiększyć możliwości transportu intermodalnego. Użyliśmy jednak ciekawe określenie, przejdźmy zatem do wyjaśnienia, czym jest Hub?

Kogo nazywamy Hubem?

Słowo Hub po polsku oznacza centrum – w branży informatycznej „hub” to urządzenie do łączenia ze sobą sieci lub komputerów. Należy sprostować, że obecnie nie korzysta się już z koncentratorów (Hub). Jednak słowo to w branży logistycznej, a szczególnie transporcie intermodalnym wykorzystuje się do nazywania portów/terminali przeładunkowych. W hubach dokonuje się szereg procesów i analiz a ich praca polega w dużej mierze na relacjach biznesowych i partnerskich między firmami świadczącymi usługę intermodalną.

Jakie są rodzaje transportu?

Technologie przewozowe​
Transport IntermodalnyTo transport ładunku w tej samej jednostce ładunkowej, przy użyciu różnych środków transportu.
Transport MultimodalnyTo przewóz ładunków, przez co najmniej dwa rodzaje transportu, przy czym towar może zmieniać jednostkę ładunkową.
Transport KombinowanyZaliczany do transportu intermodalnego, w największym udziale przewóz jest wykonany przez transport morski lub kolej, a tylko krótki początkowy i końcowy odcinek przez transport drogowy.

Warto przy rodzajach transportu wspomnieć o transporcie bimodalnym. Osoby interesujące się transportem mogły niejednokrotnie napotkać takie określenie. Czym zatem jest transport Bimodalny? Jest to system transportu naczepy specjalnym pociągiem bimodalnym. Większość osób może być zaskoczona, że proces formowania takiego pociągu odbywa się za pomocą ciągnika siodłowego. Łączenie naczepy z wózkiem kolejowym jest możliwe poprzez najazd naczepą na specjalny adapter przymocowany do wózka kolejowego, to natomiast uruchamia elementy sprzęgowe umieszczone na naczepie, dokładniej chodzi o konieczne odchylenie zderzaka. Następnie koła naczepy są podnoszone, a z przodu umieszcza się kolejny wózek wagonowy.  Więcej faktów na ten temat przeczytasz w Wikipedii. Pamiętajmy, że istnieje oczywiście wiele wersji pociągu bimodalnego oraz sposobu jego załadunku.

Intermodalny terminal przeładunkowy

Przykład intermodalnego terminala przeładunkowego

Intermodalny terminal przeładunkowy, często jest nazywany po prostu terminalem kontenerowym, występują w dużych portach morskich oraz lądowych centrach logistycznych, jednak terminale przeładunkowe możemy spotkać również jako osobne wolne obiekty. Pisząc o wyzwaniu XXI w. pod względem transportu intermodalnego, jednym z takich kluczowych ograniczeń dla Polski jest właśnie odpowiednia infrastruktura potrzebna do przeładunku kontenerów oraz nadwozi wymiennych, między różnymi gałęziami transportu. Terminal intermodalny opiera się na skomplikowanej i kosztownej infrastrukturze.

Specyfikacja terminali intermodalnych

W łańcuchu transportowym istnieją terminale o różnej pojemności, wiele terminali intermodalnych spełnia różne funkcje oraz zadania w sieci dostaw. Podstawowym czynnikiem wpływającym na szybkie i efektywne działanie przewozów jest lokalizacja takiego terminala intermodalnego. Zadaniem terminali jest obsługa dalekich przewozów, jednocześnie zapewniając obsługę rejonów o mniejszych odległościach za pomocą terminali lokalnych.  

Wyróżniamy:

Wyposażenie terminali intermodalnych

Nazwa „przeładunkowy terminal intermodalny” zobowiązuje takie miejsce do posiadania kosztownego wyposażenia pozwalającego na przeładunek jednostek ładunkowych stosowanych w transporcie intermodalnym. Poniżej, ogólny spis wyposażenia stosowanego w takich terminalach.

Terminalowe urządzenia przeładunkowe to: ciągniki terminalowe, suwnice, pojazdy AGV, żurawie, naczepy terminalowe, wozy kontenerowe. 

Żurawie występują w trzech wersjach: nabrzeżowe torowe, nabrzeżowe jezdniowe, żurawiki na naczepach kontenerowych. 

Suwnice występują w pięciu wersjach: nabrzeżowe WSC, nabrzeżowe STS, bramowe torowe RMG, bramowe jezdniowe RTG, pomostowe OBC.

Wozy kontenerowe występują również w pięciu wersjach: podsiębierne unoszące, podsiębierne piętrzące, masztowe, wysięgnikowe, widłowe.

Podział urządzeń przeładunkowych

W terminalach przeładunkowych intermodalnych występuje podział na urządzenia pozwalające realizować przeładunki poziome oraz specjalne urządzenia do realizacji przeładunków pionowych. Przeładunek transportu pionowego możliwy jest za pomocą suwnic czy żurawi, a przeładowuje się w ten sposób kontenery, nadwozia lub przygotowane do przeładunku pionowego naczepy siodłowe. Ten rodzaj określany jest jako LO-LO (Lift On – Lift OFF).

Do przeładunku poziomego stosuje się wozy podsiębierne piętrzące oraz unoszące, jak również inne wozy np. masztowe, widłowe. Przeładunek poziomy określany jest jako  Ro-ro (Roll On – Roll OFF).

Spis treści

Jako firma specjalizująca się w profesjonalnej naprawie europalet na licencji wydanej przez Rail Cargo Austria AG – UIC. Możemy pomóc zoptymalizować koszty logistyczne w Twojej firmie, nawet o 60%.