razem tworzymy sukces

FOBAS | Twój dostawca palet

Słownik z branży paletowej

Definicja słowa: ADR

ADR to konwencja określająca zasady międzynarodowego przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych. (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Umowa została sporządzona 30 września 1957 roku w Genewie. W krajach objętych umową ADR stosuje się oznaczenia pojazdów drogowych przewożących substancje niebezpieczne, specjalnymi tablicami.

Polecamy artykuły z branży: