razem tworzymy sukces

FOBAS | Twój dostawca palet

Słownik z branży paletowej

Definicja słowa: FEFO

FEFO z ang. First Expire First Out to metoda zarządzania magazynem, w której produkty z najkrótszym terminem ważności są wydawane jako pierwsze. Ta metoda często stosowana jest w przemyśle spożywczym, gdzie ważne jest, aby produkty o krótszej dacie ważności zostały wydane przed produktami o dłuższej dacie ważności. FEFO jest podobny do metody FIFO, ale skupia się na terminie ważności produktów, a nie na kolejności, w jakiej zostały one przyjęte do magazynu.

Polecamy artykuły z branży: