razem tworzymy sukces

FOBAS | Twój dostawca palet

Słownik z branży paletowej

Definicja słowa: Jednostka logistyczna

Jednostka logistyczna zestawienie różnorodnych towarów, które zostało utworzone w celu transportu i składowania. Jest to jednostka identyfikowalna i zarządzana przez cały łańcuch dostaw. Aby ją oznaczyć, stosuje się Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC), który jest najważniejszym elementem etykiety logistycznej. Numer SSCC jest unikatowy i identyfikuje każdą jednostkę logistyczną, niezależnie od jej rodzaju i zawartości, pełniąc funkcję „tablicy rejestracyjnej” danej jednostki. Jednostki logistyczne powstają poprzez połączenie towarów w znormalizowane pod względem kształtów i wymiarów komórki, co pozwala na uproszczenie przepływu towarów oraz obniżenie kosztów ich transportu. Najczęściej spotykanym typem jednostki logistycznej jest paleta.

Polecamy artykuły z branży: